ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 217 213 73 503 727 769 780 625 62 586 3,549 9 8 25 42 953 990 780 625 62 684 4,094
วิศวกรรมเครื่องกล 32 31 12 75 155 177 153 136 192 813 3 6 9 18 190 214 153 136 213 906
ปวส.ช่างยนต์ 32 31 12 75 32 31 12 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 24 19 29 30 16 118 24 19 29 30 16 118
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 26 19 14 16 104 29 26 19 14 16 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 45 105 60 45 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 102 72 105 92 109 480 102 72 105 92 109 480
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 6 9 18 3 6 9 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 130 95 43 268 248 275 310 252 34 205 1,324 6 2 16 24 384 372 310 252 34 264 1,616
ปวส.ไฟฟ้า 33 34 2 69 33 34 2 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 97 61 20 178 97 61 20 178
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 45 17 38 38 34 34 206 45 17 38 38 34 34 206
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 36 56 20 36 56
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 80 87 66 84 412 95 80 87 66 84 412
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 108 90 113 76 36 423 108 90 113 76 36 423
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 72 72 13 225 68 72 72 13 225
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 2 16 24 6 2 16 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 125 139 164 130 28 40 626 125 139 164 130 28 40 626
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 24 33 29 28 11 152 27 24 33 29 28 11 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 29 24 5 120 31 31 29 24 5 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 84 102 77 24 354 67 84 102 77 24 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 55 87 18 160 199 178 153 107 149 786 254 265 153 107 167 946
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 30 1 56 25 30 1 56
ปวส.ช่างโลหะ 16 18 14 48 16 18 14 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 39 3 56 14 39 3 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 27 29 29 6 1 92 27 29 29 6 1 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 44 76 32 44 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 72 55 46 46 40 259 72 55 46 46 40 259
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 100 62 78 55 64 359 100 62 78 55 64 359
รวมทั้งหมด 217 213 73 503 727 769 780 625 62 586 3,549 9 8 25 42 953 990 780 625 62 684 4,094