จำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามเพศ)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 25 กันยายน 2560