จำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามเพศ)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 24 เมษายน 2561