จำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560