จำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 2 มกราคม 2562