จำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มิถุนายน 2561