จำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 20 สิงหาคม 2561