จำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560