จำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 2 สิงหาคม 2560