แผนผังข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา)

เขตพื้นที่เชียงราย


3 / 2562

ข้อมูลเดือน พฤษภาคม

2 / 2562

ข้อมูลเดือน มีนาคม

1 / 2562

ข้อมูลเดือน กรกฏาคม

0 / 2562

ข้อมูลเดือน มิถุนายน

2 / 2561

ข้อมูลเดือน ธันวาคม

1 / 2561

ข้อมูลเดือน ตุลาคม ข้อมูลเดือน สิงหาคม ข้อมูลเดือน มิถุนายน

3 / 2560

ข้อมูลเดือน เมษายน

2 / 2560

ข้อมูลเดือน มกราคม ข้อมูลเดือน ธันวาคม ข้อมูลเดือน

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 111

Filename: libraries/Mics.php

Line Number: 182

Backtrace:

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/application/libraries/Mics.php
Line: 182
Function: _error_handler

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/application/views/sitemap/reportgeographybygpa_sitemap.php
Line: 38
Function: month2stringth

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/application/controllers/Reportgeographybygpa.php
Line: 73
Function: renderView

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ข้อมูลเดือน ตุลาคม

1 / 2560

ข้อมูลเดือน กันยายน ข้อมูลเดือน สิงหาคม ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ข้อมูลเดือน มิถุนายน

2 / 2559

ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ข้อมูลเดือน มีนาคม ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ข้อมูลเดือน มกราคม

1 / 2559

ข้อมูลเดือน ธันวาคม

3 / 2558


2 / 2558


1 / 2558เขตพื้นที่ตาก


3 / 2562

ข้อมูลเดือน พฤษภาคม

2 / 2562

ข้อมูลเดือน มีนาคม

1 / 2562

ข้อมูลเดือน กรกฏาคม

0 / 2562

ข้อมูลเดือน มิถุนายน

2 / 2561

ข้อมูลเดือน ธันวาคม

1 / 2561

ข้อมูลเดือน ตุลาคม ข้อมูลเดือน สิงหาคม ข้อมูลเดือน มิถุนายน

3 / 2560

ข้อมูลเดือน เมษายน

2 / 2560

ข้อมูลเดือน มกราคม ข้อมูลเดือน ธันวาคม ข้อมูลเดือน

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 111

Filename: libraries/Mics.php

Line Number: 182

Backtrace:

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/application/libraries/Mics.php
Line: 182
Function: _error_handler

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/application/views/sitemap/reportgeographybygpa_sitemap.php
Line: 38
Function: month2stringth

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/application/controllers/Reportgeographybygpa.php
Line: 73
Function: renderView

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ข้อมูลเดือน ตุลาคม

1 / 2560

ข้อมูลเดือน กันยายน ข้อมูลเดือน สิงหาคม ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ข้อมูลเดือน มิถุนายน

2 / 2559

ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ข้อมูลเดือน มีนาคม ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ข้อมูลเดือน มกราคม

1 / 2559

ข้อมูลเดือน ธันวาคม

3 / 2558


2 / 2558


1 / 2558เขตพื้นที่น่าน


3 / 2562

ข้อมูลเดือน พฤษภาคม

2 / 2562

ข้อมูลเดือน มีนาคม

1 / 2562

ข้อมูลเดือน กรกฏาคม

0 / 2562

ข้อมูลเดือน มิถุนายน

2 / 2561

ข้อมูลเดือน ธันวาคม

1 / 2561

ข้อมูลเดือน ตุลาคม ข้อมูลเดือน สิงหาคม ข้อมูลเดือน มิถุนายน

3 / 2560

ข้อมูลเดือน เมษายน

2 / 2560

ข้อมูลเดือน มกราคม ข้อมูลเดือน ธันวาคม ข้อมูลเดือน

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 111

Filename: libraries/Mics.php

Line Number: 182

Backtrace:

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/application/libraries/Mics.php
Line: 182
Function: _error_handler

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/application/views/sitemap/reportgeographybygpa_sitemap.php
Line: 38
Function: month2stringth

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/application/controllers/Reportgeographybygpa.php
Line: 73
Function: renderView

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ข้อมูลเดือน ตุลาคม

1 / 2560

ข้อมูลเดือน กันยายน ข้อมูลเดือน สิงหาคม ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ข้อมูลเดือน มิถุนายน

2 / 2559

ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ข้อมูลเดือน มีนาคม ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ข้อมูลเดือน มกราคม

1 / 2559

ข้อมูลเดือน ธันวาคม

3 / 2558


2 / 2558


1 / 2558เขตพื้นที่พิษณุโลก


3 / 2562

ข้อมูลเดือน พฤษภาคม

2 / 2562

ข้อมูลเดือน มีนาคม

1 / 2562

ข้อมูลเดือน กรกฏาคม

0 / 2562

ข้อมูลเดือน มิถุนายน

2 / 2561

ข้อมูลเดือน ธันวาคม

1 / 2561

ข้อมูลเดือน ตุลาคม ข้อมูลเดือน สิงหาคม ข้อมูลเดือน มิถุนายน

3 / 2560

ข้อมูลเดือน เมษายน

2 / 2560

ข้อมูลเดือน มกราคม ข้อมูลเดือน ธันวาคม ข้อมูลเดือน

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 111

Filename: libraries/Mics.php

Line Number: 182

Backtrace:

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/application/libraries/Mics.php
Line: 182
Function: _error_handler

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/application/views/sitemap/reportgeographybygpa_sitemap.php
Line: 38
Function: month2stringth

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/application/controllers/Reportgeographybygpa.php
Line: 73
Function: renderView

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ข้อมูลเดือน ตุลาคม

1 / 2560

ข้อมูลเดือน กันยายน ข้อมูลเดือน สิงหาคม ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ข้อมูลเดือน มิถุนายน

2 / 2559

ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ข้อมูลเดือน มีนาคม ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ข้อมูลเดือน มกราคม

1 / 2559

ข้อมูลเดือน ธันวาคม

3 / 2558


2 / 2558


1 / 2558เขตพื้นที่เชียงใหม่


3 / 2562

ข้อมูลเดือน พฤษภาคม

2 / 2562

ข้อมูลเดือน มีนาคม

1 / 2562

ข้อมูลเดือน กรกฏาคม

0 / 2562

ข้อมูลเดือน มิถุนายน

2 / 2561

ข้อมูลเดือน ธันวาคม

1 / 2561

ข้อมูลเดือน ตุลาคม ข้อมูลเดือน สิงหาคม ข้อมูลเดือน มิถุนายน

3 / 2560

ข้อมูลเดือน เมษายน

2 / 2560

ข้อมูลเดือน มกราคม ข้อมูลเดือน ธันวาคม ข้อมูลเดือน

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 111

Filename: libraries/Mics.php

Line Number: 182

Backtrace:

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/application/libraries/Mics.php
Line: 182
Function: _error_handler

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/application/views/sitemap/reportgeographybygpa_sitemap.php
Line: 38
Function: month2stringth

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/application/controllers/Reportgeographybygpa.php
Line: 73
Function: renderView

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ข้อมูลเดือน ตุลาคม

1 / 2560

ข้อมูลเดือน กันยายน ข้อมูลเดือน สิงหาคม ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ข้อมูลเดือน มิถุนายน

2 / 2559

ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ข้อมูลเดือน มีนาคม ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ข้อมูลเดือน มกราคม

1 / 2559

ข้อมูลเดือน ธันวาคม

3 / 2558


2 / 2558


1 / 2558เขตพื้นที่ลำปาง


3 / 2562

ข้อมูลเดือน พฤษภาคม

2 / 2562

ข้อมูลเดือน มีนาคม

1 / 2562

ข้อมูลเดือน กรกฏาคม

0 / 2562

ข้อมูลเดือน มิถุนายน

2 / 2561

ข้อมูลเดือน ธันวาคม

1 / 2561

ข้อมูลเดือน ตุลาคม ข้อมูลเดือน สิงหาคม ข้อมูลเดือน มิถุนายน

3 / 2560

ข้อมูลเดือน เมษายน

2 / 2560

ข้อมูลเดือน มกราคม ข้อมูลเดือน ธันวาคม ข้อมูลเดือน

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 111

Filename: libraries/Mics.php

Line Number: 182

Backtrace:

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/application/libraries/Mics.php
Line: 182
Function: _error_handler

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/application/views/sitemap/reportgeographybygpa_sitemap.php
Line: 38
Function: month2stringth

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/application/controllers/Reportgeographybygpa.php
Line: 73
Function: renderView

File: /home/admin/web/datacenter.rmutl.ac.th/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ข้อมูลเดือน ตุลาคม

1 / 2560

ข้อมูลเดือน กันยายน ข้อมูลเดือน สิงหาคม ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ข้อมูลเดือน มิถุนายน

2 / 2559

ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ข้อมูลเดือน มีนาคม ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ข้อมูลเดือน มกราคม

1 / 2559

ข้อมูลเดือน ธันวาคม

3 / 2558


2 / 2558


1 / 2558