จำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2561