จำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 23 มิถุนายน 2560