ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,535 184 9 6 3 5 91 1,833 6 6 1,541 184 9 6 3 5 91 1,839
การออกแบบ 553 83 4 1 2 31 674 6 6 559 83 4 1 2 31 680
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 208 38 14 260 208 38 14 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 156 35 3 1 5 200 156 35 3 1 5 200
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 189 10 1 1 1 12 214 189 10 1 1 1 12 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 249 24 1 1 1 8 284 249 24 1 1 1 8 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 175 16 1 4 196 175 16 1 4 196
ทล.บ.เซรามิก 74 8 1 1 4 88 74 8 1 1 4 88
ศิลปกรรม 320 35 2 3 16 376 320 35 2 3 16 376
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 320 35 2 3 16 376 320 35 2 3 16 376
สถาปัตยกรรม 413 42 2 2 1 3 36 499 413 42 2 2 1 3 36 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 14 1 4 19 14 1 4 19
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 145 20 1 1 1 14 182 145 20 1 1 1 14 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 254 21 1 1 3 18 298 254 21 1 1 3 18 298
รวมทั้งหมด 1,535 184 9 6 3 5 91 1,833 6 6 1,541 184 9 6 3 5 91 1,839