ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 70 27 1 98 3,853 709 20 13 2 5 81 4,683 23 23 3,946 736 20 14 2 5 81 4,804
บริหารธุรกิจ 29 14 1 44 2,535 404 14 10 1 4 52 3,020 23 23 2,587 418 14 11 1 4 52 3,087
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 27 14 1 42 27 14 1 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 213 11 1 1 11 237 213 11 1 1 11 237
บธ.บ.การจัดการ 702 108 1 2 10 823 702 108 1 2 10 823
บธ.บ.การตลาด 711 128 4 3 1 11 858 711 128 4 3 1 11 858
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 395 63 3 2 1 9 473 395 63 3 2 1 9 473
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 514 94 5 4 1 11 629 514 94 5 4 1 11 629
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 41 13 54 806 211 4 1 1 11 1,034 847 224 4 1 1 11 1,088
ปวส.การบัญชี 41 13 54 41 13 54
บช.บ.การบัญชี 806 211 4 1 1 11 1,034 806 211 4 1 1 11 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 512 94 2 3 3 614 512 94 2 3 3 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 325 71 2 3 3 404 325 71 2 3 3 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 187 23 210 187 23 210
รวมทั้งหมด 70 27 1 98 3,853 709 20 13 2 5 81 4,683 23 23 3,946 736 20 14 2 5 81 4,804