ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 69 25 1 95 3,741 692 19 13 2 5 79 4,551 23 23 3,833 717 19 14 2 5 79 4,669
บริหารธุรกิจ 29 14 1 44 2,483 391 13 10 1 4 50 2,952 23 23 2,535 405 13 11 1 4 50 3,019
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 27 14 1 42 27 14 1 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 213 11 1 1 11 237 213 11 1 1 11 237
บธ.บ.การจัดการ 694 105 1 2 8 810 694 105 1 2 8 810
บธ.บ.การตลาด 701 126 4 3 1 11 846 701 126 4 3 1 11 846
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 375 59 2 2 1 9 448 375 59 2 2 1 9 448
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 500 90 5 4 1 11 611 500 90 5 4 1 11 611
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 40 11 51 746 208 4 1 1 11 971 786 219 4 1 1 11 1,022
ปวส.การบัญชี 40 11 51 40 11 51
บช.บ.การบัญชี 746 208 4 1 1 11 971 746 208 4 1 1 11 971
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 512 93 2 3 3 613 512 93 2 3 3 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 325 70 2 3 3 403 325 70 2 3 3 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 187 23 210 187 23 210
รวมทั้งหมด 69 25 1 95 3,741 692 19 13 2 5 79 4,551 23 23 3,833 717 19 14 2 5 79 4,669