ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,479 103 7 8 3 4 21 1,625 8 8 1,487 103 7 8 3 4 21 1,633
การออกแบบ 479 34 4 1 2 3 523 8 8 487 34 4 1 2 3 531
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 184 18 1 203 184 18 1 203
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 132 8 3 1 1 145 132 8 3 1 1 145
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 163 8 1 1 1 1 175 163 8 1 1 1 1 175
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 8 8 8 8
เทคโนโลยีศิลป์ 241 18 1 1 2 263 241 18 1 1 2 263
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 172 11 1 184 172 11 1 184
ทล.บ.เซรามิก 69 7 1 2 79 69 7 1 2 79
ศิลปกรรม 315 17 4 3 339 315 17 4 3 339
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 315 17 4 3 339 315 17 4 3 339
สถาปัตยกรรม 444 34 3 3 1 2 13 500 444 34 3 3 1 2 13 500
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 8 1 9 8 1 9
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 152 19 1 1 1 6 180 152 19 1 1 1 6 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 284 15 2 2 2 6 311 284 15 2 2 2 6 311
รวมทั้งหมด 1,479 103 7 8 3 4 21 1,625 8 8 1,487 103 7 8 3 4 21 1,633