ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,481 108 7 8 3 4 29 1,640 8 8 1,489 108 7 8 3 4 29 1,648
การออกแบบ 474 36 4 1 2 6 523 8 8 482 36 4 1 2 6 531
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 183 18 2 203 183 18 2 203
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 160 9 1 1 1 3 175 160 9 1 1 1 3 175
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 131 9 3 1 1 145 131 9 3 1 1 145
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 8 8 8 8
เทคโนโลยีศิลป์ 241 18 1 1 2 263 241 18 1 1 2 263
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 172 11 1 184 172 11 1 184
ทล.บ.เซรามิก 69 7 1 2 79 69 7 1 2 79
ศิลปกรรม 312 19 4 4 339 312 19 4 4 339
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 312 19 4 4 339 312 19 4 4 339
สถาปัตยกรรม 454 35 3 3 1 2 17 515 454 35 3 3 1 2 17 515
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 9 1 10 9 1 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 156 20 1 1 1 9 188 156 20 1 1 1 9 188
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 289 15 2 2 2 7 317 289 15 2 2 2 7 317
รวมทั้งหมด 1,481 108 7 8 3 4 29 1,640 8 8 1,489 108 7 8 3 4 29 1,648