ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 253 12 9 2 2 2 280 3,145 276 15 14 1 11 14 3,476 33 3 1 37 3,431 291 24 16 3 11 17 3,793
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 458 45 1 3 1 4 512 458 45 1 3 1 4 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 145 5 1 151 145 5 1 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 107 30 1 138 107 30 1 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 86 2 1 1 1 4 95 86 2 1 1 1 4 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 120 8 128 120 8 128
วิศวกรรมเครื่องกล 49 2 1 1 53 633 48 4 1 1 2 1 690 10 2 12 692 52 4 2 1 2 2 755
ปวส.ช่างยนต์ 49 2 1 1 53 49 2 1 1 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 115 4 1 1 1 122 115 4 1 1 1 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 374 37 2 1 1 1 416 374 37 2 1 1 1 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 138 7 1 146 138 7 1 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 2 12 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 122 4 1 127 924 88 4 8 3 7 1,034 23 1 1 25 1,069 93 4 8 3 9 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 67 1 68 67 1 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 55 4 59 55 4 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 453 28 1 2 3 6 493 453 28 1 2 3 6 493
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 313 47 1 4 365 313 47 1 4 365
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 69 12 1 82 69 12 1 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 79 1 1 2 1 84 79 1 1 2 1 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 1 1 25 23 1 1 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 421 29 2 1 1 2 456 421 29 2 1 1 2 456
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 112 9 2 1 124 112 9 2 1 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 309 20 1 1 1 332 309 20 1 1 1 332
วิศวกรรมอุตสาหการ 82 6 9 1 2 100 709 66 4 1 4 784 791 72 13 2 2 4 884
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 31 6 8 1 46 31 6 8 1 46
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 1 1 1 42 39 1 1 1 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 445 47 2 3 497 445 47 2 3 497
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 264 19 2 1 1 287 264 19 2 1 1 287
รวมทั้งหมด 253 12 9 2 2 2 280 3,145 276 15 14 1 11 14 3,476 33 3 1 37 3,431 291 24 16 3 11 17 3,793