ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,461 88 13 6 5 2 5 1,580 10 10 1,471 88 13 6 5 2 5 1,590
การออกแบบ 447 31 6 2 1 1 488 10 10 457 31 6 2 1 1 498
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 169 16 1 1 187 169 16 1 1 187
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 123 7 3 133 123 7 3 133
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 155 8 2 2 1 168 155 8 2 2 1 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 10 10 10 10
เทคโนโลยีศิลป์ 229 14 1 1 2 1 248 229 14 1 1 2 1 248
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 159 9 1 1 170 159 9 1 1 170
ทล.บ.เซรามิก 70 5 1 1 1 78 70 5 1 1 1 78
ศิลปกรรม 301 13 1 2 1 318 301 13 1 2 1 318
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 301 13 1 2 1 318 301 13 1 2 1 318
สถาปัตยกรรม 484 30 5 3 1 1 2 526 484 30 5 3 1 1 2 526
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6 6 6 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 175 14 1 1 1 1 193 175 14 1 1 1 1 193
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 303 16 4 2 1 1 327 303 16 4 2 1 1 327
รวมทั้งหมด 1,461 88 13 6 5 2 5 1,580 10 10 1,471 88 13 6 5 2 5 1,590