ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 493 9 3 1 4 510 493 9 3 1 4 510
บริหารธุรกิจ 278 7 2 2 289 278 7 2 2 289
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 126 2 1 129 126 2 1 129
บธ.บ.การจัดการ 48 1 49 48 1 49
บธ.บ.การตลาด 62 3 1 66 62 3 1 66
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 42 1 1 1 45 42 1 1 1 45
บัญชี 215 2 1 1 2 221 215 2 1 1 2 221
บช.บ.การบัญชี 215 2 1 1 2 221 215 2 1 1 2 221
รวมทั้งหมด 493 9 3 1 4 510 493 9 3 1 4 510