ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 238 10 6 2 2 258 3,001 263 14 14 1 11 1 3,305 31 2 33 3,270 275 20 16 3 11 1 3,596
วิศวกรรมเครื่องกล 47 1 1 49 605 47 4 1 1 2 660 10 1 11 662 49 4 2 1 2 720
ปวส.ช่างยนต์ 47 1 1 49 47 1 1 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 107 4 1 1 113 107 4 1 1 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 131 7 1 139 131 7 1 139
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 361 36 2 1 1 1 402 361 36 2 1 1 1 402
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 1 11 10 1 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 115 4 119 1,064 113 5 10 4 1 1,197 21 1 22 1,200 118 5 10 4 1 1,338
ปวส.ไฟฟ้า 66 66 66 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 49 4 53 49 4 53
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 291 45 1 4 341 291 45 1 4 341
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 437 25 1 2 3 468 437 25 1 2 3 468
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 11 1 80 68 11 1 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 77 1 1 2 1 82 77 1 1 2 1 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 81 2 1 1 1 86 81 2 1 1 1 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 100 29 1 130 100 29 1 130
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 21 1 22 21 1 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 541 33 1 2 1 578 541 33 1 2 1 578
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 132 5 1 138 132 5 1 138
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 104 9 1 114 104 9 1 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 305 19 1 1 326 305 19 1 1 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 76 5 6 1 2 90 791 70 4 1 4 870 867 75 10 2 2 4 960
ปวส.ช่างกลโรงงาน 34 1 1 1 37 34 1 1 1 37
ปวส.ช่างโลหะ 11 11 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 31 5 5 1 42 31 5 5 1 42
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 250 18 2 1 1 272 250 18 2 1 1 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 423 44 2 3 472 423 44 2 3 472
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 118 8 126 118 8 126
รวมทั้งหมด 238 10 6 2 2 258 3,001 263 14 14 1 11 1 3,305 31 2 33 3,270 275 20 16 3 11 1 3,596