ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 238 10 6 2 2 258 3,001 263 14 14 1 11 1 3,305 31 2 33 3,270 275 20 16 3 11 1 3,596
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 431 44 1 3 1 480 431 44 1 3 1 480
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 132 5 1 138 132 5 1 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 100 29 1 130 100 29 1 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 81 2 1 1 1 86 81 2 1 1 1 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 118 8 126 118 8 126
วิศวกรรมเครื่องกล 47 1 1 49 605 47 4 1 1 2 660 10 1 11 662 49 4 2 1 2 720
ปวส.ช่างยนต์ 47 1 1 49 47 1 1 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 107 4 1 1 113 107 4 1 1 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 361 36 2 1 1 1 402 361 36 2 1 1 1 402
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 131 7 1 139 131 7 1 139
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 1 11 10 1 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 115 4 119 883 82 4 8 3 1 981 21 1 22 1,019 87 4 8 3 1 1,122
ปวส.ไฟฟ้า 66 66 66 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 49 4 53 49 4 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 437 25 1 2 3 468 437 25 1 2 3 468
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 291 45 1 4 341 291 45 1 4 341
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 11 1 80 68 11 1 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 77 1 1 2 1 82 77 1 1 2 1 82
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 21 1 22 21 1 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 409 28 1 1 1 440 409 28 1 1 1 440
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 104 9 1 114 104 9 1 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 305 19 1 1 326 305 19 1 1 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 76 5 6 1 2 90 673 62 4 1 4 744 749 67 10 2 2 4 834
ปวส.ช่างโลหะ 11 11 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 31 5 5 1 42 31 5 5 1 42
ปวส.ช่างกลโรงงาน 34 1 1 1 37 34 1 1 1 37
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 423 44 2 3 472 423 44 2 3 472
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 250 18 2 1 1 272 250 18 2 1 1 272
รวมทั้งหมด 238 10 6 2 2 258 3,001 263 14 14 1 11 1 3,305 31 2 33 3,270 275 20 16 3 11 1 3,596