ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,430 85 13 6 5 2 1 1,542 9 9 1,439 85 13 6 5 2 1 1,551
การออกแบบ 432 31 6 2 1 472 9 9 441 31 6 2 1 481
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 163 16 1 180 163 16 1 180
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 121 7 3 131 121 7 3 131
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 148 8 2 2 1 161 148 8 2 2 1 161
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 9 9 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 224 13 1 1 2 1 242 224 13 1 1 2 1 242
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 156 9 1 1 167 156 9 1 1 167
ทล.บ.เซรามิก 68 4 1 1 1 75 68 4 1 1 1 75
ศิลปกรรม 293 12 1 2 308 293 12 1 2 308
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 293 12 1 2 308 293 12 1 2 308
สถาปัตยกรรม 481 29 5 3 1 1 520 481 29 5 3 1 1 520
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6 6 6 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 174 14 1 1 1 191 174 14 1 1 1 191
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 301 15 4 2 1 323 301 15 4 2 1 323
รวมทั้งหมด 1,430 85 13 6 5 2 1 1,542 9 9 1,439 85 13 6 5 2 1 1,551