จำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 11 กรกฏาคม 2562