จำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 15 มิถุนายน 2564