จำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560