จำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 20 สิงหาคม 2561