จำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 2 สิงหาคม 2560