จำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามระดับการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 24 เมษายน 2561