จำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 11 กรกฏาคม 2562