จำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 23 มิถุนายน 2560