จำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 25 กันยายน 2560