จำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 27 มิถุนายน 2561