จำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามระดับการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2561