จำนวนบุคลากรแบ่งตามวุฒิที่ทำงาน


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 15 กันยายน 2563