จำนวนบุคลากรแบ่งตามประเภทบุคลากร


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 15 กันยายน 2563