จำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 11 กรกฏาคม 2562