จำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามประเภทการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 5 มกราคม 2561