จำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามประเภทการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 2 สิงหาคม 2560