จำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 23 มิถุนายน 2560