จำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 24 เมษายน 2561