จำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560