ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,574 161 9 6 3 5 55 1,813 6 6 1,580 161 9 6 3 5 55 1,819
การออกแบบ 571 69 4 1 2 18 665 6 6 577 69 4 1 2 18 671
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 221 31 7 259 221 31 7 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 158 27 3 1 4 193 158 27 3 1 4 193
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 192 11 1 1 1 7 213 192 11 1 1 1 7 213
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 247 24 1 1 1 3 277 247 24 1 1 1 3 277
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 178 16 1 195 178 16 1 195
ทล.บ.เซรามิก 69 8 1 1 3 82 69 8 1 1 3 82
ศิลปกรรม 326 30 2 3 9 370 326 30 2 3 9 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 326 30 2 3 9 370 326 30 2 3 9 370
สถาปัตยกรรม 430 38 2 2 1 3 25 501 430 38 2 2 1 3 25 501
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 19 1 1 21 19 1 1 21
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 148 19 1 1 1 12 182 148 19 1 1 1 12 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 263 18 1 1 3 12 298 263 18 1 1 3 12 298
รวมทั้งหมด 1,574 161 9 6 3 5 55 1,813 6 6 1,580 161 9 6 3 5 55 1,819