ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,867 165 10 8 3 4 50 2,107 9 9 1,876 165 10 8 3 4 50 2,116
การออกแบบ 650 69 4 1 2 15 741 9 9 659 69 4 1 2 15 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 252 31 7 290 252 31 7 290
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 179 27 3 1 2 212 179 27 3 1 2 212
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 219 11 1 1 1 6 239 219 11 1 1 1 6 239
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 9 9 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 292 23 1 1 1 2 320 292 23 1 1 1 2 320
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 206 15 1 222 206 15 1 222
ทล.บ.เซรามิก 86 8 1 1 2 98 86 8 1 1 2 98
ศิลปกรรม 396 34 2 4 8 444 396 34 2 4 8 444
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 396 34 2 4 8 444 396 34 2 4 8 444
สถาปัตยกรรม 529 39 3 3 1 2 25 602 529 39 3 3 1 2 25 602
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 16 1 1 18 16 1 1 18
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 180 20 1 1 1 12 215 180 20 1 1 1 12 215
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 333 18 2 2 2 12 369 333 18 2 2 2 12 369
รวมทั้งหมด 1,867 165 10 8 3 4 50 2,107 9 9 1,876 165 10 8 3 4 50 2,116