ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 338 37 48 1 2 2 428 3,272 516 17 7 1 10 60 3,883 36 4 1 5 46 3,646 557 66 8 3 10 67 4,357
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 434 75 1 1 1 7 519 434 75 1 1 1 7 519
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 137 14 1 152 137 14 1 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 130 48 1 5 184 130 48 1 5 184
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 1 1 1 62 59 1 1 1 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 108 12 1 121 108 12 1 121
วิศวกรรมเครื่องกล 68 9 1 78 730 89 5 1 1 2 13 841 16 2 18 814 100 5 2 1 2 13 937
ปวส.ช่างยนต์ 68 9 1 78 68 9 1 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 134 5 1 3 143 134 5 1 3 143
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 423 68 3 1 1 1 8 505 423 68 3 1 1 1 8 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 59 7 66 59 7 66
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 114 9 1 1 2 127 114 9 1 1 2 127
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 16 2 18 16 2 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 163 14 39 216 994 204 5 4 3 21 1,231 20 2 1 5 28 1,177 220 45 4 3 26 1,475
ปวส.ไฟฟ้า 72 72 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 91 14 39 144 91 14 39 144
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 437 58 2 1 3 9 510 437 58 2 1 3 9 510
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 337 97 1 2 7 444 337 97 1 2 7 444
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 32 4 36 32 4 36
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 155 45 2 5 207 155 45 2 5 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 1 34 33 1 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 20 2 1 5 28 20 2 1 5 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 439 52 2 1 2 7 503 439 52 2 1 2 7 503
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 106 16 2 1 125 106 16 2 1 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 333 36 1 2 6 378 333 36 1 2 6 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 107 14 9 2 2 134 675 96 4 2 12 789 782 110 13 2 2 14 923
ปวส.ช่างโลหะ 25 1 26 25 1 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 43 12 8 2 2 67 43 12 8 2 2 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 2 41 39 2 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 398 66 2 1 9 476 398 66 2 1 9 476
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 271 30 2 1 3 307 271 30 2 1 3 307
รวมทั้งหมด 338 37 48 1 2 2 428 3,272 516 17 7 1 10 60 3,883 36 4 1 5 46 3,646 557 66 8 3 10 67 4,357