ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 252 12 9 2 2 3 280 3,096 294 15 14 1 11 44 3,475 32 3 2 37 3,380 309 24 16 3 11 49 3,792
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 447 50 1 3 1 10 512 447 50 1 3 1 10 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 143 7 1 151 143 7 1 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 100 32 1 5 138 100 32 1 5 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 86 2 1 1 1 4 95 86 2 1 1 1 4 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 118 9 1 128 118 9 1 128
วิศวกรรมเครื่องกล 49 2 1 1 53 625 50 4 1 1 2 7 690 10 2 12 684 54 4 2 1 2 8 755
ปวส.ช่างยนต์ 49 2 1 1 53 49 2 1 1 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 113 4 1 1 3 122 113 4 1 1 3 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 368 39 2 1 1 1 4 416 368 39 2 1 1 1 4 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 138 7 1 146 138 7 1 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 2 12 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 122 4 1 127 909 95 4 8 3 15 1,034 22 1 2 25 1,053 100 4 8 3 18 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 67 1 68 67 1 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 55 4 59 55 4 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 446 30 1 2 3 11 493 446 30 1 2 3 11 493
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 309 48 1 4 3 365 309 48 1 4 3 365
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 65 16 1 82 65 16 1 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 79 1 1 2 1 84 79 1 1 2 1 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 22 1 2 25 22 1 2 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 415 31 2 1 1 5 455 415 31 2 1 1 5 455
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 111 10 2 1 124 111 10 2 1 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 304 21 1 1 4 331 304 21 1 1 4 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 81 6 9 1 2 1 100 700 68 4 1 4 7 784 781 74 13 2 2 4 8 884
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 30 6 8 1 1 46 30 6 8 1 1 46
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 1 1 1 42 39 1 1 1 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 439 49 2 3 4 497 439 49 2 3 4 497
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 261 19 2 1 1 3 287 261 19 2 1 1 3 287
รวมทั้งหมด 252 12 9 2 2 3 280 3,096 294 15 14 1 11 44 3,475 32 3 2 37 3,380 309 24 16 3 11 49 3,792