ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,449 89 13 6 5 2 16 1,580 10 10 1,459 89 13 6 5 2 16 1,590
การออกแบบ 445 31 6 2 1 3 488 10 10 455 31 6 2 1 3 498
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 168 16 1 2 187 168 16 1 2 187
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 122 7 3 1 133 122 7 3 1 133
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 155 8 2 2 1 168 155 8 2 2 1 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 10 10 10 10
เทคโนโลยีศิลป์ 227 15 1 1 2 2 248 227 15 1 1 2 2 248
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 158 10 1 1 170 158 10 1 1 170
ทล.บ.เซรามิก 69 5 1 1 2 78 69 5 1 1 2 78
ศิลปกรรม 299 13 1 2 3 318 299 13 1 2 3 318
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 299 13 1 2 3 318 299 13 1 2 3 318
สถาปัตยกรรม 478 30 5 3 1 1 8 526 478 30 5 3 1 1 8 526
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 1 6 5 1 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 172 14 1 1 1 4 193 172 14 1 1 1 4 193
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 301 16 4 2 1 3 327 301 16 4 2 1 3 327
รวมทั้งหมด 1,449 89 13 6 5 2 16 1,580 10 10 1,459 89 13 6 5 2 16 1,590