จำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาข้อมูลล่าสุดวันที่ 2 สิงหาคม 2560